Menu Sluiten

Organisatie

Over de vereniging

De hondensportvereniging de Hoge Vaart is in 1983 opgericht en sindsdien gevestigd aan de Weteringweg 8 te Almere.

De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond voor Gebruikshonden. Dit is een overkoepelend orgaan voor de daarbij aangesloten verenigingen. Voor uitgebreide informatie over de NBG verwijzen wij u naar de website van de NBG (www.nbg-hondensport.nl)

De Hoge Vaart stelt zich het volgende ten doel:

a) De prestaties van gebruikshonden te vergroten.


b) De vrijetijds- en amateursport, welke verband houdt met de gebruikshondensport, te stimuleren.


c) Het afleggen van examens en het deelnemen aan wedstrijden en andere evenementen, door de leden, te bevorderen.


De dagelijkse leiding van de vereniging bestaat uit een door de algemene ledenvergadering gekozen bestuur. Voor de Hoge Vaart bestaat dit bestuur uit een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester. De huidige bestuurleden zijn: Dhr. D. Klijn (Voorzitter), Mevr. C. Rondel (Secretaris) en Dhr. J. Horssius (Penningmeester).


Trainen van het appel tijdens het manwerk.

De leden van de vereniging bestaan uit hondengeleiders die bereid en in staat zijn om samen met hun hond te trainen voor het africhtingsprogramma:” Internationale Gebruikshonden Prufungsordnung”. Kortweg IGP genoemd. Deze leden dienen te voldoen aan diverse voorwaarden, dit ter beoordeling van het bestuur, dat zich daarbij laat adviseren door een ballotagecommissie.


Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid organiseert de vereniging ook cursussen voor mensen die zich er bewust van zijn dat honden niet vanzelf allerlei handelingen doen maar dat dit geleerd moet worden aan de honden en vooral hun geleiders. Deze cursussen vormen de hond uiteindelijk tot het aantrekkelijke gezelschapsdier dat u bij de aanschaf van de hond verwacht.

Om invulling te geven aan deze maatschappelijke verantwoordelijkheid stelt de vereniging een groep ervaren en gecertificeerde instructeurs ter beschikking.

Naast het geven van onderricht zijn deze instructeurs ook in staat om u bij te staan indien uw hond gedragsproblemen vertoont. Hiervoor wordt samen met u en de instructeur aparte afspraken gemaakt.