Menu Sluiten

IGP

IGP

IGP: ”Internationale Gebrauchshund Pruefung”

vrij vertaald: “Internationale Gebruikshonden Prufungsordnung”

Om toegelaten te worden tot onze trainingen moet u lid te zijn van de vereniging. Toelating tot deze training en de vereniging is aan strikte voorwaarden gebonden. Dit om teleurstellingen en onveilige situaties voor u en uw hond te voorkomen.

De IGP bestaat uit drie onderdelen:

  • Afdeling A – Speuren
  • Afdeling B – Appel/Gehoorzaamheid
  • Afdeling C – Manwerk 

Afdeling A                                                                                               

Het speuren binnen de IGP vindt op diverse niveaus plaats. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van de vorderingen die de hond en geleider maken tijdens de training en examens.

Als ondergrond voor het leggen van sporen komen alle natuurlijke bodemgesteldheden zoals bijvoorbeeld weiland, akker en bosgrond in aanmerking. Zichtsporen dienen zoveel als mogelijk vermeden te worden.

Bij alle examenvormen is aanpassing aan het veld dat beschikbaar is mogelijk, ook het wisselen van ondergrond en het oversteken van een weg.

Het uitlopen van de sporen vindt zeker in de beginfase plaats onder begeleiding van een van onze instructeurs.

Zelfstandig speuren op 10 meter afstand

Afdeling B

Tijdens het appel/gehoorzaamheid wordt de hond en geleider diverse commando’s en oefeningen aangeleerd. Deze commando’s dienen ertoe de voorgeschreven oefeningen correct uit te voeren.

Het gedrag van de hond dient tijdens de uitvoering van de oefening vrolijk opgewekt en zonder enige angst of stress te zijn.

Daarbij dient hij opmerkzaam en geconcentreerd te werken. Tenslotte dient er eerst en vooral sprake te zijn van harmonie tussen hond en geleider.

langzame pas
stimuleren tijdens het springen
A-schutting

Afdeling C

Gedurende het pakwerk en de verdedigingsoefeningen is het de hond alleen toegestaan in de pakwerkersmouw te bijten. Inbijten in andere onbeschermde lichaamsdelen leidt tot diskwalificatie tijdens examens. Vanzelfsprekend gelden er tijdens de opleiding andere eisen.

Tot de basiseisen behoort in de verdedigingsdienst gedurende de gehele opleidingsperiode dat de hond beschikt over voldoende drift, zelfverzekerdheid en belastbaarheid.

Daarnaast zal veel aandacht besteed worden aan de vastheid in beet en de volgzaamheid.

De hond dient op overtuigende wijze en telkens zelfbewust het gevecht met de pakwerker aan te gaan.

Aan bovenstaande basisvoorwaarden zal gedurende de gehele opleiding aandacht worden besteed.